Algemene Voorwaarden

 1. Jean-Jean, Jules Moretuslei 352, 2610 Wilrijk
  info@jean-jean.be 03 827 12 26
  btw be 0504-651- 309
 2. Het aanbod.
  * Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder andere voorwaarden geschiedt,
  wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  *Elk aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten.
  *Bij niet tijdige bestelling (zie vooropgestelde data) kan het zijn dat we niet meer in de mogelijkheid
  zijn dit te leveren. Hiervoor kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden.
  *De prijzen vermeld voor de bedrijven, zijn exclusief btw, alle overige prijzen zijn inclusief btw.
 3. Leveringsvoorwaarden.
  *Leveringen vinden plaats in Wilrijk, Aartselaar, Hoboken, Mortsel, Kontich, Hemiksem,Edegem,
  Schelle, Berchem en stad Antwerpen. Uitzonderingen hierop volgens afspraak.
  *De leveringen vinden steeds plaats op vastgestelde data, waaruit de klant een keuze kan maken.
  Leveringen buiten deze data kunnen niet gegarandeerd worden.
 4. Betalingen.
  *Bij afhaling Cash of Bancontact.
  *Enkel voor bedrijven, via overschrijving op het rekeningnummer be 95 2200 8803 9458 binnen 30
  dagen na factuurdatum.
  *Eventueel vermelde kortingen worden enkel gegeven bij tijdige betaling van de factuur.
  *De prijzen zijn steeds vermeld in euro.
 5. Elke factuur waartegen binnen de 8 dagen na aflevering geen aangetekend protestschrijven wordt
  ontvangen, wordt als definitief aanvaard beschouwd. In geval van betwisting is de Belgische wet van
  toepassing.
 6. Retourrecht: FOD Economie verbiedt het om voeding en bederfbare producten op retour te sturen. Voor problemen kan u ons altijd bereiken.